Vredeseilanden

De manier waarop wij met ons voedsel omgaan, bepaalt onze toekomst. Ja, een betere wereld begint bij ons eten.
De impact van ons voedselsysteem op gezondheid, klimaat, economie en maatschappij is namelijk gigantisch. En de verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. Wij willen dus iets doen, vandaar deze actie en warme oproep.

ZATERDAG 12 JANUARI
In Vorselaar vind je de leiding van Chiro Vorselaar aan de ingang van de GB. Daar verkopen ze op zaterdag 12 januari tal van gadgets aan de ingang.
De pennen ken je al, de sleutelhangers ook. Maar dit jaar verkopen ze ook een houten lepel. Een hebbeding, dat zeker, maar ook eentje met een mooie symboliek: eten roert de planeet.

ZONDAG 13 JANUARI
Ook op zondag 13 januari, tussen 15u en 18u zal de kookploeg en oud-leiding van de Chiro smoutebollen en appelbeignets serveren t.v.v. vredeseilanden.

Actie vredeseilanden 2019

Eten roert de planeet

Predikatie voor de nieuwe campagne van Rikolto(Vredeseilanden)

Weekend van 11-12-13 januari 2019

Tijdens het weekend van 11, 12 en 13 januari gaan er over heel Vlaanderen tal van acties door voor Rikolto – dat is de nieuwe naam van Vredeseilanden. Met de slogan “eten roert de planeet” brengen ze de boodschap dat ons eten niet alleen de oorzaak is van heel wat grote problemen in de wereld, maar vooral ook de oplossing.

“Wat en hoe we eten bepaalt echt heel veel”.  “De impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie is gigantisch. Boeren die niet meer van hun stiel kunnen leven, voedselschaarste en prijsschommelingen, ontbossing en waterschaarste… Het heeft allemaal te maken met wat er op ons bord ligt en hoe het er terechtkomt.

Een betere wereld begint bij ons eten

De mensen van Rikolto geloven echt dat een betere wereld bij ons eten begint.

Maar hoe dan?

“Als boeren werk maken van duurzame productie, als supermarkten mee zorgen voor eerlijker handel, als wij onze goede intenties in de winkel echt kunnen waarmaken, als scholen gezonde en duurzame voeding in de klas en in de refter brengen…

Op al die terreinen werkt Rikolto dan ook aan concrete oplossingen. Samen met boeren, bedrijfsleiders, wetenschappers en politici over de hele wereld – ook in België.”

Alleen als we beseffen dat het van levensbelang is voor ons aller toekomst, kunnen we komen tot echte oplossingen. En zorgen voor een wereld waarin toekomstige generaties toegang zullen hebben tot gezonde en betaalbare voeding.

Net zoals Jezus die zich liet dopen in de Jordaan door Johannes moeten we ons opnieuw bekeren. We moeten nieuwe mensen worden die het belang van eten en landbouw terug gaan inzien. We moeten terug gaan inzien dat goed eten en een duurzame landbouw de basis zijn van ons welzijn en welvaart.

Roer samen met Rikolto voor ons eten en de planeet

Rikoltovraagt jullie steun om te kunnen werken aan een toekomst waar iedereen toegang heeft tot gezond en betaalbaar eten. Een wereld waarin we de belangrijke plaats van ons eten en landbouw terug erkennen en samen werken aan goede, eerlijke en milieuvriendelijke alternatieven.

Ook U kan steunen. Door tijdens campagne-weekend een gadget te kopen van één van de vrijwilligers. Of door een storting op rekening 000-0000052-52 vanRikolto.

Naast balpennen en sleutelhangers, kan je bij de vrijwilligers van Rikolto voor het eerst een houten lepel kopen. “Die komt elke dag van pas in de keuken en herinnert je eraan dat je mee de planeet roert”.  “We zijn allemaal deel van de oplossing, want een betere wereld begint bij ons eten.”

Extra info via de website van vredeseilanden